עמוד הבית >> ביבליוגרפיה references >>


ביבליוגרפיה references

Modern Herbal Mrs.M Greive 1931
The Herb Book John Lust 1974
British Herba Pharmacopeia 1983
Encyclopedia of Medicinal Herbs Joseph.M Kadans
The Illustrated Dictionary of Natural Health
The Complete Natural Health Cnsulat 1987
Materia Medica. Boericke 1927
Homoepatic Medicine. Trevor Smith
Healing with Herbs 1977
The New Hllistic Herbal
Dictionary ofModeren Herbalisim 1985
The Herb Users Guide.

סקר צמחית הבר בישראל כמקור לתרופות ירושלים 1985
כיצד לחיות עם אלרגיות מזון גווין ה. דייויס
צמחי מרפא פנינה טל
לקסיקון למזון דר' אילני
מדריך לריםוי אלרגיות שרון פאלטון


New Age - נוי אייג      Herba Center - הרבה סנטר